publicerad: 2021  
omkväde om­kvädet om­kväden
om|­kväd·et
substantiv
[åm`-]
versrad(er) som i samma form åter­kommer på samma ställe i varje strof särsk. i medel­tida folk­visor men äv. senare
om­kvädet i "Arbetets söner"
äv. bildligt
"skola, vård, om­sorg" – så löd om­kvädet i Social­demokraternas förstamajtal
belagt sedan 1817; till kväda