publicerad: 2021  
kyndelsmässodagen bestämd form
kyndels·mässo|­dag·en
substantiv
kyn`delsmässodagen
sön­dagen under kyndels­mässan
(på/under) kyndelsmässodagen
() kyndelsmässodagen
(under) kyndelsmässodagen
belagt sedan 1540