publicerad: 2021  
kyrkbänk kyrk­bänken kyrk­bänkar
kyrk|­bänk·en
substantiv
kyr`kbänk
en­dera av de bänkar i kyrka där del­tagarna i guds­tjänsten sitter
belagt sedan 1538