publicerad: 2021  
kåkstad kåkstaden kåkstäder
kåk|­stad·en
substantiv
`kstad
stad(sdel) med bebyggelse av under­målig kvalitet
kåk­städerna utan­för vissa huvud­städer i Latin­amerika; kåk­staden Hagalund är nu­mera ut­plånad
belagt sedan 1906