publicerad: 2021  
kärnfysik kärn­fysiken
kärn|­fys·ik·en
substantiv
`rnfysik
del av fysiken som studerar atom­kärnans egenskaper och där­med sammanhängande fenomen
belagt sedan 1921