publicerad: 2021  
hus huset, plural hus, bestämd plural husen, åld. dativ huse
hus·et
substantiv
1 upp­byggd konstruktion som består av ett system av våg­räta och lod­räta ytor som av­gränsar ett slutet ut­rymme av­sett för boende, vistelse, förvaring eller dylikt vanligen av relativt begränsad storlek, ofta för ett el. ett få­tal hus­håll
husgrund; huslänga; hustak; badhus; bostadshus; båthus; hyreshus; höghus; hönshus; radhus; stenhus; trähus; växthus
bygga hus; från det inre av huset hördes röster; under semestern hyrde de ett hus på väst­kusten; familjen har köpt ett gammalt hus med stor tomt
spec. om offentlig el. gemensam byggnad, ofta med ton­vikt på verksamheten vanligen i sammansättn.
Folkets hus; husets vin
ofta sär­skilt med tanke på gruppen av inne­boende el. verkande personer, spec. om familj eller dylikt
fadershuset
herrn i huset; dottern i huset; ett gäst­fritt hus
spec. äv. om en­dera av delarna av två­delat parlament, sär­skilt i Eng­land och USA vanligen i sammansättn.
representanthuset; underhuset; överhuset
fullt hus ut­såltdet finns bara ett få­tal konsertbiljetter kvar och arrangörerna räknar med fullt hus ○ äv. all­männareså fort solen tittar fram är det fullt hus på gården
Guds hus kyrko­rummet
gå man ur huse se man
gå på huset var­dagligtgå på toalettenhan tar all­tid med sig en bok när han ska gå på huset
(gå) som barn i huset se barn
göra rent hus (med något) 1helt av­skaffa (något)Erik XIV gjorde rent hus med många lediga dagar men behöll bland annat Marie bebådelse­dag 2göra upp (med något)efter interna konflikter gör hon rent hus med det parti som en gång förde henne till riks­dagen
ha/hålla öppet hus ta emot gäster eller besökare när som helst på dagenofta dock mellan vissa klock­slag: på sin 60-års­dag hade han öppet hus mellan klockan ett och fem
Herrens hus kyrko­rummet
hålla hus vistaspå viss plats: var mannen har hållit hus sedan fri­givningen är okänt
hög som ett hus se hög
se om sitt hus ur­sprungligen biblisktordna sina an­gelägenheterpå bästa sätt: turbulensen på börsen fick många små­sparare att se om sitt hus
sjuka hus hus med felaktigheter som på­verkar de boendes hälsat.ex. olämpliga byggnads­material el. dålig ventilation: vistelse i sjuka hus kan inne­bära ökad risk för allergier
stor som ett hus se stor
ta hus i hel­vete/helsike starkt var­dagligtbli ett förskräckligt rabaldernär kaffe­automaten av­lägsnades tog det hus i hel­vete bland personalen
tala om rep i hängd mans hus se rep
vad huset förmår vad som kan åstad­kommas med de resurser som finns hemmamuseet har plockat fram allt vad huset förmår in­för in­vigningen av de nya lokalerna
äta någon ur huset något var­dagligtäta allt­för mycket av någons mathennes glupska ton­åringar åt henne ur huset
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Aspö, Södermanland); vanligen runform hus (i sammansättn.), fornsvenska hus; gemensamt germanskt ord, urspr. trol. 'hölje'; jfr ur­sprung till hos, hysa
2 vanligen i sammansättn. naturligt slutet ut­rymme
snigeln med sitt hus
äv. om slutet ut­rymme som ut­gör del av konstruktion och inte an­vänds för förvaring
belagt sedan 900–1000-talet (i sms.; (runristat bronsbeslag, Vä, Skåne (Danmarks Runeindskrifter)))
3 släkt med förnäma anor särsk. om furste­släkt
huset (namn)
huset Bernadotte; habs­burgska huset
äv. om firma eller dylikt, sär­skilt firma som i flera generationer till­hört samma släkt
huset Bonnier, det kända bok­förlaget
belagt sedan 1526