publicerad: 2021  
köpa köpte köpt, presens köper
verb
`pa
skaffa sig (något) som sin egendom mot ersättning
någon köper något (av någon) (till/åt någon) (för belopp)
någon köper något (av någon) (till någon) (för belopp)
någon köper något (av någon) (åt någon) (för belopp)
någon köper (någon) något (för belopp) någon köper någon adj
köpa mjölk; köpa hus; köpa på kredit; hon köpte en bil av sin svåger; han köpte kläder för 1 000 kronor; köpa hem mat till helgen; hon köpte skåpet billigt på auktion
äv. med av­seende på tjänst eller dylikt
köpa arbets­kraft; köpa tjänster som snöskottning och trädgårds­arbete; köpa sexuella tjänster
äv. skaffa sig (otillbörlig) för­del med hjälp av pengar
JFR 2muta
köpta vittnen; köpa sig fri
ibland oegentligt, utan eg. ersättning sär­skilt i kort­spel
han köpte tre kort till sitt par i knektar
äv. bildligt, spec. förvärva kunskap, erfarenhet eller dylikt
dyrt köpta lärdomar
spec. äv. var­dagligt acceptera
en lång­sökt förklaring som ingen köpte
belagt sedan 1000-talet (runristad berghäll, Angarn, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform kaubti (pret.), fornsvenska köpa 'handla; köpa; betala'; trol. bildat till lat. cau´po 'handlande; krögare'
köpaköpande, köp