publicerad: 2021  
utjämning ut­jämningen ut­jämningar
ut|­jämn·ing·en
substantiv
u`tjämning
av­lägsnande av skillnader in­om el. mellan grupp(er) etc.
utjämningspolitik; inkomstutjämning; könsutjämning; löneutjämning; skatteutjämning
utjämning (av något) utjämning (mellan några)
ekonomisk ut­jämning; social ut­jämning; regional ut­jämning; åstad­komma en ut­jämning
belagt sedan 1881