publicerad: 2021  
laboratorium laboratoriet laboratorier
labor·at·ori·et
substantiv
[-o`r-] äv. [-o´r-]
lokal med sär­skild ut­rustning för (natur)vetenskapliga experiment och analyser
havsfiskelaboratorium
ett bakteriologiskt laboratorium; ett kriminal­tekniskt laboratorium; patientens prover skickades till laboratoriet
äv. något ut­vidgat
belagt sedan 1705; av medeltidslat. laborato´rium med samma betydelse; till laborera