publicerad: 2021  
lagring lagringen lagringar
lagr·ing·en
substantiv
la`gring
1 förvaring i förråd el. liknande
lagringsbeständig; beredskapslagring
lagring (av något) (någonstans)
lagring av post; regler och rikt­linjer för lagring av stallgödsel; geologisk lagring av kol­dioxid
spec. med av­seende på data­mängd
lagringsutrymme; datalagring
lagring av information
sär­skilt för att upp­nå smak­förändring
lagringsvin
lagring av öl på ek­fat
äv. (om ost) det att vara lagrad
en ost med fin lagring
belagt sedan 1907
2 maskin- eller fordons­del som möjlig­gör rotation
axellagring
belagt sedan 1920