publicerad: 2021  
lagrum lag­rummet, plural lag­rum, bestämd plural lag­rummen
lag|­rumm·et
substantiv
la`grum
visst ställe i lagtext som åberopas vid dom eller dylikt
miljö­skydds­chefens tolkning av aktuella lag­rum i miljö­balken
belagt sedan 1686