publicerad: 2021  
landshövding lands­hövdingen lands­hövdingar
lands|­hövd·ing·en
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
(titel för) person som är regeringens främste ställ­företrädare i ett län och chef för läns­styrelsen
landshövdingehus; landshövdingsresidens
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska lands höfdinghe