publicerad: 2021  
landshövdingehus lands­hövdinge­huset, plural lands­hövdinge­hus, bestämd plural lands­hövdinge­husen
lands·hövd·inge|­hus·et
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
trevånings hyres­hus där den nedersta våningens ytter­vägg är av sten och de båda övre våningarnas av trä ur­sprungligen främst i arbetar­kvarter (i Göte­borg)
belagt sedan 1893; hus­typen upp­stod genom att läns­styrelsen (i folk­mun lands­hövdingen) ville kring­gå bestämmelsen att trähus inte fick vara högre än två våningar