publicerad: 2021  
lappkast lapp­kastet, plural lapp­kast, bestämd plural lapp­kasten
lapp|­kast·et
substantiv
lapp`kast
hel­omvändning på stället på skidor
göra ett lapp­kast
äv. bildligt plötslig åsikts­förändring
Sverige­demokraternas lapp­kast i frågan om vinster i väl­färden
belagt sedan 1912; till lapp 3