publicerad: 2021  
lasta av lastade lastat
verb
lasta a´v
1 av­lägsna (last) från något (transport­medel eller dylikt)
någon lastar av något
lasta av ut­rustningen
äv. med konstruktions­växling
lasta av en skott­kärra; lasta av släp­vagnen
belagt sedan 1666
2 ofta fast sammansättn., se avlasta ta över (en del av) arbets­uppgifterna från
någon lastar av någon/något
någon lastar av någon
någon lastar av något
hon kommer att lasta av en kollega som har haft en för stor arbets­börda
belagt sedan 1640
lasta avavlastande, avlastning