publicerad: 2021  
lastvattenlinje last­vattenlinjen last­vattenlinjer
last|­vatt·en·linj·en
substantiv
las`tvattenlinje
vatten­linje som ett far­tyg beräknas ligga på i lastat skick
belagt sedan 1853