publicerad: 2021  
latinläroverk latin­läroverket, plural latin­läroverk, bestämd plural latin­läroverken
lat·in|­läro·verk·et
substantiv
lati`nläroverk
historiskt läro­verk med latin­linjen som dominerande (eller enda) gymnasielinje
belagt sedan 1880