publicerad: 2021  
laxera laxerade laxerat
verb
laxe´ra
åstad­komma tarmuttömning med hjälp av avförings­medel
någon laxerar
natur­medel med laxerande verkan
belagt sedan ca 1645; av lat. laxa´re 'lösa; lossa', till lax´us 'slapp; lös'; jfr ur­sprung till relaxa
laxeralaxerande, laxering