publicerad: 2021  
ledare ledaren, plural ledare, bestämd plural ledarna
led·ar·en
substantiv
le`dare
1 person i högsta bestämmande ställning in­om verksamhet, organisation eller dylikt
ledargestalt; ledarskifte; ledarställning; orkesterledare; samtalsledare; strejkledare
en andlig ledare; en religiös ledare; en politisk ledare
ledare (av/för något)
ledare (av något)
ledare (för något)
före­tagets ledare; gängets ledare; teaterns konstnärlige ledare; motstånds­rörelsens obestridde ledare; ledaren för det konservativa partiet; en trupp på 20 aktiva idrottare och tre ledare
spec. om person i regerings­ställning (sär­skilt i auktoritärt styrt land)
de kinesiska ledarnas ut­spel
belagt sedan ca 1430 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska ledhare
2 ämne som kan transportera elektricitet eller värme
strömledare; värmeledare
elektriska ledare; koppar är en god ledare
äv. (i sammansättn.) rör för transport av vätska eller dylikt
belagt sedan 1798
3 argumenterande tidningsartikel som ut­trycker tidningens åsikt i någon (politisk) fråga; vanligen med fast placering på någon av de första sidorna
ledarartikel; ledaravdelning; ledarsida; ledarskribent; tidningsledare
en ledare (om någon/något/sats)
en ledare (om någon)
en ledare (om något)
en ledare (om sats)
tidningen kritiserar regeringen i en stort upp­slagen ledare
belagt sedan 1871; efter engelska leader, leading article med samma betydelse, till lead 'leda, föra'