publicerad: 2021  
-ledes
-led·es
adverbiellt slutled
på visst sätt som fram­går av samman­hanget
spec. med an­vändning av visst kommunikations­medel eller viss kommunikations­led som fram­går av samman­hanget
båtledes; flygledes; luftledes; sjöledes; telefonledes
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska -ledhes, till 2led 1