publicerad: 2021  
legal legalt legala
leg·al
adjektiv
lega´l
som upp­fyller lagens krav särsk. om handling och dylikt
SYN. laglig, legitim MOTSATS illegal
en legal fordran; hon ville ha pengarna i legala former; över en halv miljon in­vandrare bor och arbetar legalt i landet (adverbial)
någon gång äv. som har att göra med lagen
legala bestämmelser
belagt sedan 1734; av lat. lega´lis med samma betydelse, bildat till le´x 'lag'; jfr ur­sprung till legislativ, legitim, lojal