publicerad: 2021  
leverera levererade levererat
verb
levere´ra
full­göra leverans av viss varu­mängd; regel­bundet el. till­fälligt
avleverera
någon/något levererar (något) (från någon/något) (till någon/något)
någon levererar (något) (från någon) (till någon)
någon levererar (något) (från någon) (till något)
någon levererar (något) (från något) (till någon)
någon levererar (något) (från något) (till något)
något levererar (något) (från någon) (till någon)
något levererar (något) (från någon) (till något)
något levererar (något) (från något) (till någon)
något levererar (något) (från något) (till något)
böckerna levererades i en kartong; bageriet levererar bröd till flera skolor
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser
han levererade en besk kritik
nu­mera äv. prestera förväntade resultat
någon levererar
regeringen hade inte levererat och där­för tappade den mark i opinions­under­sökningarna
belagt sedan 1506 (brev från biskop Hemming Gadd i Linköping till Svante Nilsson (Styffe)); fornsvenska leverera; av lågtyska levereren 'lämna'; av franska livrer 'lämna; leverera'; av lat. libera´re 'befria; lossa'; jfr ur­sprung till 1liberal!!, livré
levereralevererande, leverering, leverans