publicerad: 2021  
licentia poetica ingen böjning, utrum
lic·entia poet·ica
substantiv
[lisen´sia poe´tika] el. [lisen´tsia poe´tika]
språklig frihet som med­ges vid poesi­skapande el. annat litterärt skapande
Heidenstams "jag längtar stenarna där barn jag lekt" har vanligen beskrivits som en licentia poetica
belagt sedan 1775; av lat. licen´tia poe´tica med samma betydelse