publicerad: 2021  
likviditet likviditeten
likv·id·itet·en
substantiv
likvidite´t
förmåga att snabbt skaffa fram betalnings­medel hos före­tag eller dylikt
likviditetskris; kassalikviditet
hög likviditet; låg likviditet; förra året ökade skulderna och minskade likviditeten; god likviditet inne­bär att skulderna inte allt­för mycket över­stiger de realiserbara till­gångarna
belagt sedan 1906