publicerad: 2021  
lindansare lin­dansaren, plural lin­dansare, bestämd plural lindansarna
lin|­dans·ar·en
substantiv
li`ndansare
artist som är specialiserad på balans­gång på lina
i sammansättn. ofta bildligt, sär­skilt om lag som ständigt riskerar att flyttas ner till en lägre serie (men vanligen klarar sig kvar) var­dagligt
lindansargäng; lindansarlag
belagt sedan 1635