publicerad: 2021  
linje linjen linjer
linj·en
substantiv
lin´je
1 nog­grannare definition i matematiska samman­hang (geometrisk) figur med ut­sträckning i bara en dimension så­väl om upp­ritad som om tänkt linje
(i) linje (med något) en linje (från något) (till något) en linje (mellan några)
en hel­dragen linje; en streckad linje; två parallella linjer; dra en rät linje; tre punkter som ligger på linje; den kortaste vägen mellan två punkter är den räta linjen; norr om en linje mellan Stock­holm och Karlstad
spec. om ekvatorn
passera linjen
spec. äv. om streck­liknande fåra i huden
handens linjer; de fina linjerna kring ögonen
ibland äv. om böjd el. krokig en­dimensionell figur i sammansättn.
kroklinje; spirallinje
ligga i linje med något överens­stämma med någotföre­tagets resultat ligger i linje med analytikernas prognoser
vara inne på samma linje ha samma stånd­punktskol­ministern vill in­föra ett nytt betygs­system och många lärare är inne på samma linje
belagt sedan 1621; via tyska av lat. li´nea '(med en lintråd dragen) rät linje', till li´num 'lin'; jfr ur­sprung till lin, linjal
2 formering av grupp med enheterna bred­vid var­andra
() linje (i adj) linje
for­donen var upp­ställda på linje
spec. militär­väsen (äv. mer el. mindre bildligt)
försvarslinje; stridslinje
plutonen ställdes upp på linje; regementet kämpade i främsta linjen; han lyckades ta sig igenom fiendens linjer
över hela linjen för allas vid­kommande, helt och hålletval­beredningens förslag god­kändes över hela linjen
belagt sedan 1703
3 kontur
landskapets mjuka linjer; möblernas enkla och rena linjer
(hålla) den slanka linjen (ha) smal kropps­figursärsk. som resultat av bantning: han har gått in för att hålla den slanka linjen lagom till badsäsongen
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska linia
4 något ålderdomligt, i fack­mässiga samman­hang er­satt av "program" studie­väg med viss kurs­sammansättning in­om gymnasie- och högskoleutbildningen
läkarlinjen; ämneslärarlinjen
en tre­årig linje; hon kom in på den natur­vetenskapliga linjen
belagt sedan 1829
5 alternativ för (politiskt) handlande
handlingslinje
linje (tal)
partiets linje i regerings­frågan
spec. i förhållande till en mot­part
en hårdare linje mot regerings­kritiska medier
gå på någons linje följa någons rekommendationertings­rätten gick på åklagarens linje och dömde samtliga åtalade till lång­variga fängelse­straff
belagt sedan 1871
6 sträcka som regel­bundet trafikeras av all­männa samfärds­medel
linjetrafik; busslinje; flyglinje; järnvägslinje
linje (tal) linjen (namnnamn)
linjen Stock­holm–Helsingfors
äv. om samfärds­medlet, trafikföretaget eller dylikt
Svenska Amerikalinjen; ta linje 26 till stationen
äv. telefonförbindelse
komma ut på linjen
äv. konkret om telefon­ledning, järn­vägs­spår eller dylikt
det är något fel på linjen
heta linjen den direkta telefon­ledningen mellan Vita huset och Kremlheta linjen upp­rättades efter Kuba­krisen 1962 och existerar fort­farande ○ äv. bildligtefter utnämningen ville alla nå henne för att få en kommentar, snacka om heta linjen!
belagt sedan 1872
7 släktgren
JFR gren 1
(en viss) linje (av något)
den manliga linjen av släkten
belagt sedan 1786
8 ålderdomligt ett gammalt längd­mått mot­svarande en tion­dels tum
belagt sedan 1651
Linus på linjen. Titel på tecknad tv-serie som sänts sedan 1970-talet