publicerad: 2021  
litteratur litteraturen litteraturer
litter·at·ur·en
substantiv
litteratu´r
(samman­fattningen av) alla skrivna eller tryckta arbeten över huvud taget el. in­om något om­råde (el. för viss kurs eller dylikt)
litteraturöversikt; facklitteratur; kurslitteratur; musiklitteratur; skönlitteratur
litteratur (om någon/något/sats)
litteratur (om någon)
litteratur (om något)
litteratur (om sats)
medicinsk litteratur; vetenskaplig litteratur; en hylla med ny­utkommen litteratur
ofta spec. om skön­litteratur
litteraturkritik; litteraturpris
den klassiska litteraturen; hon älskar fransk litteratur; de diskuterade både litteratur och politik
belagt sedan 1751; av lat. litteratu´ra 'skrift­system; grammatik; bokväsen', till litt´era 'bok­stav'