publicerad: 2021  
ljung ljungen
ljung·en
substantiv
vanligen koll. en låg, ris­artad växt med barr­lika blad och små ljusröda blom­klockor i smal, klase­lik ställning; ofta före­kommande i stora, täta bestånd
ljunghed
att ljungen blommar är ett säkert höst­tecken; blommande ljung som prydnad inom­hus bådade förr fattigdom eller död
belagt sedan 1301 (i ortnamn; (vidimationsbrev utfärdat av biskop Lars i Linköping (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska liung; jfr sv. dial., isl. lyng med samma betydelse; speciellt nord. ord, trol. med urspr. bet. 'kröka sig'; besläktat med slinga 1; jfr ur­sprung till lingon