publicerad: 2021  
ljushastighet ljus­hastigheten ljus­hastigheter
ljus|­hast·ig·het·en
substantiv
lju`shastighet
ljus­vågornas hastighet den teoretiskt högsta möjliga hastigheten, ca 300 000 km/s
belagt sedan 1922