publicerad: 2021  
lucktest luck­testet el. luck­testen, plural luck­tester el. luck­test, bestämd plural luck­testerna el. luck­testen
luck|­test·et
substantiv
luck`test
pedagogiskt test med meningar där ett eller flera ord saknas och där det gäller att göra meningarna full­ständiga
luck­test kan an­vändas för att under­söka vilket aktivt ord­förråd som människor har
belagt sedan 1980