publicerad: 2021  
luden ludet ludna
ludn·are
adjektiv
lu`den
tätt hår­beklädd om kropp el. växt­del
ludna ben; ludna blad
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska ludhin, lodhin; till ett germ. verb med bet. 'växa'; jfr ur­sprung till loden, ludd