publicerad: 2021  
luftemboli luft­embolin luft­embolier
luft|­em·boli·er
substantiv
luf`temboli
en sjukdom som orsakas av att luftblåsor kommit in i blod­kärls­systemet
belagt sedan 1925