publicerad: 2021  
-buren -buret -burna
-bur·en
adjektiviskt slutled
med subst. som för­led som förflyttar sig el. över­förs med hjälp av det som an­ges av för­ledet
bilburen; båtburen; elburen; flygburen; luftburen; motorburen; vattenburen
belagt sedan 1937