publicerad: 2021  
lumbalpunktion lumbal­punktionen lumbal­punktioner
lumb·al|­punkt·ion·en
substantiv
lumba`lpunktion
in­förande av tunt rör i rygg­rads­kanalen för bedövning, prov­tagning etc.
belagt sedan 1904