publicerad: 2021  
punktion punktionen punktioner
punkt·ion·en
substantiv
[puŋk∫o´n]
in­stick i hål i organ eller (kropps)hålighet särsk. för tömning och prov­tagning
punktion (av något)
punktion av en lunga; punktion av inre organ
belagt sedan 1782