publicerad: 2021  
luminans luminansen
lum·in·ans·en
substantiv
[-an´s] el. [-aŋ´s]
den ljus­styrka som upp­fattas av ögat i ett visst ögon­blick och som mäts i candela per kvadrat­meter
belagt sedan 1965; till lumen