publicerad: 2021  
1lut luten lutar
lut·en
substantiv
typ av frätande, alkalisk lösning som an­vänds i tvätt­medel och i många tekniska samman­hang, bl.a. vid pappers­till­verkning; kemiskt sett om lösningar som inne­håller hydroxid­joner
lutläggning; kalilut; natronlut
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Hästläkedom i En Antecknares Samlingar); fornsvenska lut; nord. ord, besläktat med bl.a. lat. lava´re 'tvätta'; jfr ur­sprung till lödder, löga, lördag
2lut lutet, plural lut, bestämd plural luten
lut·et
substantiv
1 vanligen i sammansättn. sluttande mark eller vägsträcka
belagt sedan 1911; till 2luta!!
2 vanligen obestämd form sing. lutande ställning eller läge
på lut
ställ boken på lut!
ha något på lut ha något i beredskapefter ut­bildningen har hon ett jobb­erbjudande på lut
ligga på lut vara näraefter sju matcher hade laget spelat ihop tre stackars poäng och paniken låg på lut
belagt sedan 1773