publicerad: 2021  
lysten lystet lystna
lyst·en
adjektiv
lys`ten
som känner starkt begär efter något
lysten (efter/på något/någon)
lysten (efter någon)
lysten (efter något)
lysten (någon)
lysten (något)
han är lysten på söt­saker
spec. som känner starkt sexuellt begär
äv. om handling och dylikt
han kastade lystna blickar på henne
belagt sedan 1536; ombildn. av fornsvenska lyste; bildn. till lust