publicerad: 2021  
lågstadium lågstadiet lågstadier
låg|­stadi·et
substantiv
`gstadium
det in­ledande, tre­åriga stadiet i grund­skolan dvs. års­kurserna 1–3
() lågstadiet
gå på låg­stadiet
belagt sedan 1950