publicerad: 2021  
lågvärdig låg­värdigt låg­värdiga
låg|­värd·ig
adjektiv
`gvärdig
som har låg kvalitet som förbrukningsvara
spec. som ger dåligt energi­utbyte
låg­värdiga bränslen
belagt sedan 1896