publicerad: 2021  
läglighet ingen böjning
läg·lig·het
substantiv
`glighet
laga efter läglighet rätta sig efter om­ständigheternanär strömmen gick fick de laga efter läglighet och klara sig med levande ljus
belagt sedan 1502 (brev från kyrkoherden Arvid Siggesson i västmanländska Fellingsbro till Peder Birgersson (Styffe)); fornsvenska läghlikhet