publicerad: 2021  
lämmeltåg lämmel­tåget, plural lämmel­tåg, bestämd plural lämmel­tågen
lämmel|­tåg·et
substantiv
lämm`eltåg
stor skara lämlar under vandring
äv. bildligt om stor grupp (människor) under förflyttning mot gemensamt mål
lämmel­tåget till bad­stränderna under sen­sommar­helgerna
belagt sedan 1873