publicerad: 2021  
lämna lämnade lämnat
verb
läm`na
1 låta (något) vara kvar
någon lämnar någon/något (adj/sätt)
någon lämnar någon (adj)
någon lämnar någon (sätt)
någon lämnar något (adj)
någon lämnar något (sätt)
lämna bilen hemma; hon fick lämna det sista av maten; lämna det bästa till sist
spec. reservera
lämna plats för an­teckningar
äv. något ut­vidgat låta förbli i visst till­stånd
lämna honom i fred; lämna dörren öppen; före­draget lämnade henne oberörd
inte lämna sten på sten se sten
lämna någon i sticket se stick
lämna någon i tvivels­mål se tvivelsmål
belagt sedan 1487–91 (Lucidarius (Svenska Kyrkobruk)); fornsvenska lifna, limna 'bli kvar; få liv'; besläktat med leva; jfr ur­sprung till bli, kvarleva
2 av­lägsna sig från viss plats (el. tid)
någon lämnar någon/något
någon lämnar någon
någon lämnar något
de måste hastigt lämna landet; han lämnade rätts­salen som en fri man; ett stadium som de lämnat bak­om sig
äv. utan an­given plats
någon lämnar
hon kom för sent, personalen hade redan lämnat och gått hem
äv. med person­objekt, ofta med klandrande inne­börd överge
de lämnade honom att dö; han lämnade plötsligt hustru och barn och gifte om sig
äv. med abstrakt objekt av­stå från att (vidare) syssel­sätta sig med
någon lämnar (något)
låt oss lämna den här fråge­ställningen; hon fick lämna posten som general­direktör med omedelbar verkan
ibland äv. i absolut konstruktion
ord­föranden valde att lämna
lämna det jordiska se jordisk
lämna något där­hän se därhän
belagt sedan ca 1670
3 ofta med partikel, t.ex.in, tillbaka, över låta få (något) genom överräckning
någon lämnar (in/tillbaka/över) något (till/åt någon/något)
någon lämnar (in) något (till någon)
någon lämnar (in) något (till något)
någon lämnar (in) något (åt någon)
någon lämnar (in) något (åt något)
någon lämnar (tillbaka) något (till någon)
någon lämnar (tillbaka) något (till något)
någon lämnar (tillbaka) något (åt någon)
någon lämnar (tillbaka) något (åt något)
någon lämnar (över) något (till någon)
någon lämnar (över) något (till något)
någon lämnar (över) något (åt någon)
någon lämnar (över) något (åt något)
någon lämnar någon något
han lämnade över gåvan till födelsedags­barnet; hon har lämnat till­baka boken; han lämnade fram brevet
äv. med mindre konkret inne­börd av över­räckande ge
lämna ett bi­drag till in­samlingen; upp­satserna ska lämnas in i morgon
spec. med av­seende på med­delande eller dylikt
lämna besked; lämna svar senast i morgon; upp­lysningar lämnas av NN
äv. överlåta
han lämnade barnen i hennes vård; lämna något åt fram­tiden
belagt sedan 1495 Goda råd gifna Vadstena kloster
4 låta komma i åt­njutande av någon tjänst eller dylikt
någon lämnar något
hon lämnade hjälp; lämna plats för små­barnen
äv. med icke-personligt subjekt
något lämnar något
trädet lämnade mycket frukt
belagt sedan ca 1735
lämnalämnande