publicerad: 2021  
länsstyrelse läns­styrelsen läns­styrelser
läns|­styr·els·en
substantiv
`nsstyrelse
högsta civila förvaltnings­myndighet i ett län
läns­styrelsen har granskat social­tjänstens in­satser
äv. om mot­svarande lokaler
arbeta på läns­styrelsen
belagt sedan 1820