publicerad: 2021  
län länet, plural län, bestämd plural länen
län·et
substantiv
1 större geografiskt om­råde som ut­gör en förvaltnings­enhet direkt under­ställd staten
Sverige är in­delat i 21 län; Östersund ligger i Jämt­lands län
belagt sedan 1634; fornsvenska län 'förläning; lån'; av lågtyska len med samma betydelse; eg. samma ord som lån; jfr ur­sprung till förläna, lega 2
2 historiskt större om­råde som till­erkänts någon som personlig gåva av över­ordnad person, ofta kung; i feodala system
länsadel; länsherre; slottslän
jarlen fick halva Söderman­land som län
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen