publicerad: 2021  
lösfynd lös­fyndet, plural lös­fynd, bestämd plural lös­fynden
lös|­fynd·et
substantiv
`sfynd
sär­skilt arkeologi upp­hittat gammalt före­mål som inte säkert hör samman med övriga före­mål på fynd­platsen och där­för är av begränsat värde
lös­fynd av pärlor
belagt sedan 1920