publicerad: 2021  
löslighet lösligheten
lös·lig·het·en
substantiv
`slighet
(grad av) förmåga att lösa sig i vätska (sär­skilt vatten) hos ämne
lösligheten stiger vanligen med ökande temperatur
belagt sedan 1743