publicerad: 2021  
löväng löv­ängen löv­ängar
löv|­äng·en
substantiv
`väng
(slåtter)äng med grupper av löv­träd och buskar och vanligen blomsterrik markvegetation
de orkidé­rika löv­ängarna på Öland och Got­land; det arbets­krävande bruket av löv­ängar har nästan helt er­satts av vall­odling
belagt sedan 1824