publicerad: 2021  
1mager magert magra
magr·are
adjektiv
ma´ger
1 mycket smal om varelse el. kropps­del, på grund av liten mängd kropps­fett och svagt ut­vecklad muskulatur
han ser trött ut, tärd och mager
mager som en skrika mycket magerhon är mager som en skrika och ser verkligen inte frisk ut
mager som ett skelett mycket magerhan var ask­grå i an­siktet och mager som ett skelett
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska magher; gemensamt germanskt ord med mot­svarighet i lat. mac´er 'mager; torr; ut­märglad' och grek. makros´ 'lång; smal'; jfr ur­sprung till makro-
2 som inne­håller liten mängd fett
mager ost; köttet var magert och fint
äv. föga närande
en mager mål­tid med soppa och bröd
äv. all­männare som ger dålig av­kastning
mager jord
äv. i fråga om abstrakt av­kastning
resultatet av under­sökningen är magert
äv. om mot­svarande tids­period
ekonomerna förut­spådde två magra år
belagt sedan ca 1500 (om jord; (Sex ekonomiska traktater))
2mager magern, plural mager
mag·ern
substantiv
ma´ger
typ av öster­ländsk vis man eller troll­karl
belagt sedan 1635; av lat. mag´us, grek. mag´os med samma betydelse; av fornpersiska magush 'präst; vis man; troll­karl'; besläktat med magi