publicerad: 2021  
majoritetsledare majoritets­ledaren, plural majoritets­ledare, bestämd plural majoritetsledarna
maj·or·itets|­led·ar·en
substantiv
majorite`tsledare
sär­skilt politik ledare för majoritet
den demokratiske majoritets­ledaren i den amerikanska senaten
belagt sedan 1841